ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

 

Ένας ακόμα τομέας δράσης της Κάριτας που δεν παραλείπεται διαχρονικά σχετίζεται με την συμπαράσταση και τη κοινωνική επαφή.

Ο εκκλησιαστικός παραστάτης της Κάριτας π. Νίκος Ψάλτης, η αδελφή Λουκία Παλαμάρη αλλά και αρκετοί εθελοντές προσφέρουν συντροφιά, ηθική και πνευματική στήριξη σε μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων και μοναχικών κυρίως ατόμων αλλά και ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσω περιοδικών επισκέψεων στο σπίτι τους ή συνοδείας κατά τη νοσηλεία τους, ασθενών στο Κέντρο Υγείας Τήνου ή το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.