ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

 

Από το έτος 2014 και έκτοτε το τοπικό τμήμα της Κάριτας στη Τήνο διοργανώνει στο Μοναστηριακό Ναό του Αγίου Αντωνίου στη πόλη της Τήνου με τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου, του ιερού κλήρου και μεγάλου μέρους των εθελοντών της ένα διήμερο προσευχής και ευαισθητοποίησης υπέρ των σκοπών της Κάριτας.

Το διήμερο έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση των Τηνιακών, σχεδόν κάθε χρόνο παράλληλα με το θρησκευτικό μέρος που λαμβάνει χώρα εντός του ναού, στο πνευματικό Κέντρο που βρίσκεται παραπλεύρως γίνονται εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές ή άλλες παρεμφερείς δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση – αφύπνιση σε κοινωνικά θέματα της επικαιρότητας, πχ οικονομική ανισότητα, προσφυγικό ζήτημα, υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων κ.ο.κ