ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΤΑΣ – ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ

 

Η δεύτερη Κυριακή της τεσσαρακοστής έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ως Ημέρα Κάριτας κατά την οποία και διενεργείται ο γενικός ετήσιος έρανος.

Σε συνεργασία με την Κάριτας Ελλάς η οποία μας προμηθεύει με έντυπο υλικό και αφίσες υπενθυμίζουμε τη διεξαγωγή του εράνου το προϊόν του οποίου στην Κάριτας Νάξου – Τήνου καλύπτει νοσηλευτικές και ιατροφαρμακευτικές ανάγκες συνανθρώπων μας ή σπανιότερα άλλες έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις.