ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ


Η υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ και προσφέρω», ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και σκοπεύει να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων από τις οποίες υποφέρουν οι άπορες και κοινωνικά αποκλεισμένες οικογένειες, στοχεύει να βοηθήσει στη καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της μηνιαίας κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης με παροχές σε νωπά είδη διατροφής, ιατροφαρμακευτική κάλυψη ή/και αποπληρωμή λογαριασμών (50 ευρώ κάθε μήνα). Σημαντική παράμετρος του έργου είναι παράλληλα η παροχή ηθικής, συναισθηματικής και πνευματικής υποστήριξης των ωφελούμενων από επαγγελματίες. Γεωγραφικά, το πρόγραμμα καλύπτει σχεδόν όλη την Ελλάδα και υλοποιείται μέσω των Κάριτας των εννέα Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών: Κάριτας Αθήνας, Κάριτας Αρμενόρρυθμων, Κάριτας Θείας Πρόνοια, Κάριτας Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, Κάριτας Κέρκυρας, Κάριτας Κρήτης, Κάριτας Νάξου - Τήνου, Κάριτας Σύρου και Κάριτας Χίου.

Η πρόβλεψη για τον αριθμό των οικογενειών που θα ωφελούνταν από το πρόγραμμα στην τοπική μας Κάριτας Νάξου – Τήνου ήταν αρχικά (έως) 40. Ήδη όμως, από τους πρώτους μήνες της υλοποίησης του προγράμματος παρατηρήθηκε ότι η ανάγκη στήριξης περισσοτέρων οικογενειών είναι μεγάλη. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε χάρις στη συνεργασία των εφημερίων, στο δίκτυο εθελοντών αλλά και των συνεργατών της Κάριτας εκτός της Τήνου και στα νησιά Νάξο και Άνδρο. Ενδεικτικά το μήνα Φεβρουάριο 2017 ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων οικογενειών στα τρία νησιά ανήλθε στις 85. Το πρόγραμμα συνεχίζει να είναι σε ισχύ και συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο η τοπική Κάριτας θεωρεί σκόπιμο να ευχαριστήσει.