ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Η Κάριτας Νάξου – Τήνου αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρκετές οικογένειες και στα νησιά μας αιτήθηκε και εντάχθηκε πιλοτικά σε έκτακτα προγράμματα της Κάριτας Ευρώπης που στόχο έχουν τα παιδιά και τους νέους, πιο συγκεκριμένα στη δράση «Πρόγευμα μαθητών».

Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας ήδη από το σχολικό έτος 2015-2016 εξασφαλίζεται ένα ημερήσιο σνακ (κολατσιό) σε ορισμένο αριθμό μαθητών του Γυμνασίου Τήνου των οποίων η οικογένεια δεν διαθέτει οικονομικούς πόρους να προμηθεύσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επελέγη το Γυμνάσιο Τήνου καθώς πληροί δυο βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται από το πρόγραμμα, οι οποίες είναι αφ’ ενός η παροχή βοήθειας να αφορά παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ποιοτικής διατροφής καθημερινά για την ομαλή τους ανάπτυξη και αφ’ ετέρου την ύπαρξη κυλικείου στη σχολική μονάδα ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός προς το πρόσωπο του κάθε ωφελούμενου μαθητή ο οποίος θα επιλέγει να καταναλώσει όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές αποφεύγοντας έτσι πιθανές διακρίσεις και στιγματισμό.

Οι εκάστοτε επιλογές μαθητών έγιναν από τη σχολική κοινότητα χωρίς καμία εμπλοκή των μελών της Κάριτας και το πρόγραμμα συνεχίζει να λειτουργεί. Ευελπιστούμε να έχουμε ευκαιρία κάποιας μεγαλύτερης χρηματοδότησης μελλοντικά ώστε να υπάρξει δυνατότητα η ίδια παροχή να δοθεί σε μαθητές και άλλων σχολικών μονάδων.