ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η μεγάλη πλειοψηφία των δράσεων μας υλοποιείται από το δίκτυο εθελοντών που υπάρχει σε σχεδόν όλα τα νησιά.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς κάθε φορά που μεμονωμένα άτομα ή ομάδες (κατά βάση νέων) προσφέρουν το χρόνο και τις ιδέες τους για να βελτιωθεί και διευρυνθεί το παραγόμενο έργο.

 

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περισσότερο εξειδικευμένα για τις δράσεις μας και προτίθεστε να συνεισφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτές επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά 6946869194 ή μέσω e- mail: caritasntm@caritas.gr

ΔΩΡΕΑ

Εξ’ ονόματος κάθε συνανθρώπου μας που ωφελείται από την Κάριτας ευχαριστούμε θερμά για την όποια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική σας συνεισφορά στον τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς 
IBAN: GR 20 0172 7170 0057 1707 5699 905 
SWIFT: PIRBGRAA