ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ
Περιλαμβάνει τα νησιά ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ
Περιλαμβάνει τα νησιά ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ


Η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης ενός ενιαίου φορέα για την υλοποίηση του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής εκκλησίας ανάγεται στο έτος 1964 οπότε και ενοποιούνται τα ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία και οι διάφοροι σύνδεσμοι και αδελφότητες σε έναν «οργανισμό» υπό την ευφυή ονομασία «Το σπίτι του φτωχού». Στα περίπου 20 χρόνια δράσης αυτού του φορέα πλήθος οικογενειών, μεμονωμένων ατόμων αλλά και φορείς βοηθήθηκαν είτε με τη μορφή άτοκων δανείων, είτε κατά βάση μέσω δωρεών. Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το σπίτι του φτωχού» καθιέρωσε στη συνείδηση του τοπικού πληθυσμού την έννοια των επιδομάτων σε άτομα με αναπηρίες, χήρες και ορφανά, παρείχε διευκολύνσεις για εξειδικευμένη εκπαίδευση νέων και νεανίδων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και διέθεσε διαχρονικά σημαντικά ποσά για την επανόρθωση υλικών ζημιών ή/και καταστροφή του ζωικού (κυρίως) κεφαλαίου στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Η δεκαετία του 1980 υπήρξε περίοδος αναδιοργάνωσης σε Διεθνές και Εθνικό επίπεδο ώστε το «Σπίτι του Φτωχού» με διευρυμένες πλέον δυνατότητες και επιπλέον στόχους μετονομάζεται σε «Κάριτας Νάξου – Τήνου» και συνάμα ακολουθώντας τη γενικότερη τάση εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο της Κάριτας Ελλάς (έτος ίδρυσης 1976, συμμετοχή της Κάριτας Νάξου – Τήνου το 1981), από το 1994 επίσημα αναγνωρισμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία με τη σειρά της ανήκει στην Caritas Europa και Caritas Universalis.

Από το 2014 η Κάριτας Νάξου – Τήνου έχει ένα σύγχρονο επίσημα εγκεκριμένο από το πρωτοδικείο καταστατικό το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να υλοποιεί πολυάριθμες και καινοτόμες δράσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της Κάριτας έχει πενταετή θητεία και είναι επταμελές.
Στη παρούσα φάση το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζουν οι:


  • ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ (κοινωνικός λειτουργός)
  • ΖΑΛΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (αγρότισσα)
  • ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΠΕΡΓΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (δημοτική υπάλληλος)
  • ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ – ΤΑΜΙΑΣ (τραπεζική υπάλληλος)
  • ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (γιατρός)
  • ΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΕΛΟΣ (εργαζόμενος στο Κέντρο Υγείας Τήνου)
  • ΜΑΡΑΒΕΛΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ – ΜΕΛΟΣ (μαρμαρογλύπτης)


  • Σύμφωνα με το καταστατικό τις προσπάθειες του διοικητικού συμβουλίου δύναται να συνεπικουρεί εκκλησιαστικός παραστάτης ο οποίος για την τρέχουσα περίοδο είναι ο σεβαστός π. Νικόλαος Ψάλτης.

    Ο εκκλησιαστικός παραστάτης και τα πρόσωπα του διοικητικού συμβουλίου της Κάριτας είναι εθελοντές και κατά συνέπεια δε λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής για την ιδιότητά τους αυτή.