Νοέμβριος 10, 2021
Αποστολή ειδών
Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τους αντίστοιχους φορείς η εθελοντική ομάδα ρουχισμού προετοίμασε και απέστειλε ένα μεγάλο όγκο χειμερινού ρουχισμού,...