Έρανος αγάπης για τους Πυρόπληκτους

Αρκετοί πιστοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας και συνεισέφεραν προσφέροντας τον οβολό τους στον έρανο που διενεργήθηκε στο διάστημα 6 –  27 Αυγούστου 2023. Παρακάτω το αποτέλεσμα των ενοριών της εκκλησιαστικής επαρχίας Νάξου – Τήνου το οποίο κατατέθηκε στην Κάριτας Ελλάς η οποία σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυό της είναι παρούσα ήδη στη Ρόδο και θα συνδράμει όπου χρειαστεί σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία όπως πάντα με τους τοπικούς φορείς και τις άλλες επίσημες οργανώσεις. Μαζί με την προσευχή και η υλική συνεισφορά μας ελπίζουμε θα προσφέρει ανακούφιση στους πληγέντες αλλά και βοήθεια στην αποκατάσταση του κατεστραμμένου φυσικού περιβάλλοντος. 

 ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ  / Αύγουστος 2023  
 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΤΑΡΑΜΠΑΔΟΥ  90 
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ   
ΕΝΟΡΙΑ ΞΙΝΑΡΑΣ   
ΕΝΟΡΙΑ ΚΡΟΚΟΥ   
ΕΝΟΡΙΑ ΠΕΡΑΣΤΡΑΣ   
ΕΝΟΡΙΑ ΛΟΥΤΡΩΝ  105 
ΕΝΟΡΙΑ Κ. ΚΛΕΙΣΜΑΤΟΣ  80 
ΕΝΟΡΙΑ ΑΕΤΟΦΩΛΙΑΣ  80 
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΡΚΑΔΟΥ  80 
10 ΕΝΟΡΙΑ ΚΟΥΜΑΡΟΥ   
11 ΕΝΟΡΙΑ ΒΩΛΑΞ  40 
12 ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ  150 
13 ΕΝΟΡΙΑ ΚΕΧΡΟΥ   
14 ΕΝΟΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ   
15 ΕΝΟΡΙΑ ΣΚΑΛΑΔΟΥ  165 
16 ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ  280 
17 ΕΝΟΡΙΑ ΣΜΑΡΔΑΚΙΤΟΥ  240 
18 ΕΝΟΡΙΑ ΚΤΙΚΑΔΟΥ (& ΚΙΟΝΙΑ)  200 
19 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥ (& ΑΓ. ΡΩΜΑΝΟΣ)   160 
20 ΕΝΟΡΙΑ ΚΩΜΗΣ  250 
21 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ  100 
22 ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΕΝΗΣ  100 
23 ΕΝΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΤΗΝΟΥ  1.060 
24 ΕΝΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΑΞΟΥ  530 
25 ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΡΟΥ  450 
26 ΕΝΟΡΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ   
27 ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥ   
   
 ΣΥΝΟΛΟ 4160