ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ -ΤΗΝΟΥ» ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

σε συνεργασία με την Κάριτας Ελλάς, την πλήρωση θέσεων για τη στελέχωση του
κοινωνικού & πολιτιστικού χώρου «SERVIAM CAFÉ» στα Λουτρά της Τήνου
εντός της ιστορικής πρώην Μονής και Σχολής Ουρσουλινών

Δείτε την προκήρυξη εδώ