ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ

Κοινωνικός & πολιτιστικός χώρος συνάντησης της Κάριτας «SERVIAM CAFÉ» Λουτρά Τήνου

Από τον Ιούνιο του 2020 οπότε και υπογράφηκε μεταξύ Αρχιεπισκοπής και τοπικής Κάριτας το συμφωνητικό παραχώρησης στην Κάριτας συγκεκριμένων κτιρίων εντός του συγκροτήματος της πρώην Μονής και Σχολής Ουρσουλινών στα Λουτρά Τήνου όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιδοθήκαμε σε ένα δυναμικό αγώνα δρόμου προκειμένου να γίνουν το συντομότερο οι απαραίτητες ενέργειες προς αξιοποίηση των.