ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

Λάβαμε τα επίσημα πρακτικά των εκλογών αλλά και σύστασης σε σώμα σύμφωνα με το καταστατικό της Κάριτας Ελλάς. Υπενθυμίζεται ότι η Κάριτας Ελλάς αποτελεί τον εθνικό φορέα των Κάριτας στη χώρα μας και φυσικά η τοπική Κάριτας Νάξου – Τήνου είναι μέλος της. Όπως φαίνεται από τα αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών οι δυο υποψήφιες της τοπικής.