ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ & ΚΑΡΙΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ & ΚΑΡΙΤΑΣ

Με αμοιβαία χαρά και ικανοποίηση τις πρώτες μέρες του Ιουνίου υπογράφηκε μεταξύ της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου και της Κάριτας Νάξου- Τήνου συμφωνητικό συνεργασίας. Η συνεργασία αφορά στην παραχώρηση τριών καθορισμένων κτιρίων που περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία της «Πρώην Μονής και Σχολής Ουρσουλινών» στα Λουτρά Τήνου, με σκοπό την αποκατάσταση και διαμόρφωσή τους, ώστε να αξιοποιηθούν υπέρ του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της εκκλησίας και για την προώθηση του εθελοντισμού και του τουρισμού αλληλεγγύης, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Λίγα λόγια για την ­«Πρώην Μονή και Σχολή Ουρσουλινών»

Οι Ουρσουλίνες, είναι Μοναχικό τάγμα της Καθολικής Εκκλησίας, το οποίο ίδρυσε η Αγία Άγγελα Μερίτσι το 1533. Ως ημερομηνία εγκατάστασής τους στην Τήνο αναφέρεται η 15η Ιουλίου 1704. Ήταν ένα ξεκίνημα για ένα λαμπρό μέλλον. Η Μονή της Τήνου έμελλε να στεγάσει ταυτόχρονα ή διαδοχικά Ορφανοτροφείο, Οικοτροφείο, Γαλλικό Γυμνάσιο, Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δημοτικό, σχολή Ταπητουργίας, Ραπτικής, Αργαλειού, ενώ αποτέλεσε στην κυριολεξία μία κοινωνία εκπαίδευσης.

Η καλή φήμη των Ουρσουλινών και η εκπαιδευτική τους προσφορά έχει ως αποτέλεσμα μετά την επανάσταση τα σχολεία τους να θεωρούνται τα καλύτερα σχολεία θηλέων του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Μονή & Σχολή των Ουρσουλινών, στα Λουτρά της Τήνου, γνώρισε ένδοξες μέρες στο παρελθόν, τις οποίες με νοσταλγία αναπολούν όσες και όσοι τις έζησαν από κοντά. Το σύνολο των εγκαταστάσεων και ο περιβάλλων χώρος παραχωρήθηκε πριν μερικά χρόνια από το Τάγμα των Ουρσουλινών στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου–Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου και σήμερα, ένα τμήμα του οικοδομικού συγκροτήματος στεγάζει το Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο του πρώην Δήμου Εξωμβούργου, ενώ ένα άλλο μεγαλύτερο έχει μετατραπεί σε εκθετήριο-μουσείο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τα τεκμήρια για το σημαίνον έργο που επιτελέστηκε κατά το παρελθόν στους χώρους αυτούς.

Λίγα λόγια για την Κάριτας Νάξου – Τήνου

Η φιλανθρωπική οργάνωση Κάριτας Νάξου – Τήνου είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην εκκλησιαστική επαρχία Νάξου – Τήνου που περιλαμβάνει τα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο, Άνδρο και Μύκονο, για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­

Η Κάριτας έχει σκοπό αγαθοεργή και φιλανθρωπικό και μέσω των ενεργειών της αποσκοπεί στην πραγμάτωση του Ευαγγελικού μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης. Στοχεύει   στη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων υλικής στήριξης, ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και συνηγορίας υπέρ των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη, χωρίς διακρίσεις, καθώς και στην ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης στην κοινωνία μέσω και της καλλιέργειας του εθελοντισμού. Από το 2014 η Κάριτας Νάξου – Τήνου έχει ένα σύγχρονο επίσημα εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο καταστατικό, το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να υλοποιεί πολυάριθμες και καινοτόμες δράσεις, ενώ από το Μάιο του 2017 είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Ως τοπική Κάριτας εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο της Κάριτας Ελλάς, η οποία με τη σειρά της ανήκει στην Caritas Europa και την Caritas Internationalis.

Η συνεργασία των δυο θεσμών 

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου και της Κάριτας Νάξου-Τήνου αφορά στα δυο μικρά κτίρια με τμήμα του κήπου που τα περιβάλλει, τα οποία προβλέπεται να διαμορφωθούν σε χώρο ανάπαυλας και αναψυχής των επισκεπτών του συγκροτήματος της πρώην Μονής και Σχολής Ουρσουλινών, το οποίο ανήκει σήμερα στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου και ταυτόχρονα σε σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων στις περιπτώσεις εκείνες που η Κάριτας θα οργανώσει κάποια εκδήλωση, ομιλία ή παρουσίαση για τα μέλη της, τους εθελοντές και το ευρύ κοινό, σύμφωνα με τους στόχους του καταστατικού της που συνάδουν με τις διδαχές της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Εκκλησίας. Επιπλέον η πρόθεση για το κτίριο «Βηθανία», μετά τη ριζική ανακαίνισή του, είναι να ξαναγίνει λειτουργικό και να επανακτήσει τη χρήση που και άλλοτε είχε ως χώρος φιλοξενίας και φάρος πολιτισμού, με παροχές ασφαλώς που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την προσβασιμότητα σε άτομα μειωμένης κινητικότητας.

Τα συγκεκριμένα κτίρια επιλέχθηκαν με κριτήριο τη δυναμική που διαθέτουν για την προσέλκυση επισκεπτών, τη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις υπάρχουσες υποδομές του χώρου (π.χ. Μουσείο) με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και την προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας. Λαμβάνοντας δε υπόψιν πως μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων παραμένει χωρίς χρήση, έρμαιο στη φθορά του χρόνου και των φυσικών φαινομένων, η αποκατάσταση όλου ή μέρους των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, αποτελεί ζητούμενο καίριας σημασίας για τη διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου και η επαναλειτουργία τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου αναγκαία συνθήκη για την αναδημιουργία οράματος στη σημερινή εποχή. 

Αναμφίβολα υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης ικανών κεφαλαίων ώστε τα κτίρια να μπορέσουν να αποκατασταθούν και να γίνουν λειτουργικά. Για το λόγο αυτό, ο χρόνος συνεργασίας μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και της τοπικής Κάριτας ορίστηκε αρχικά στα 10 έτη για τα συγκεκριμένα κτήρια τα οποία αναφέρονται πιο πάνω. Η Κάριτας Νάξου-Τήνου μολονότι διαθέτει το ζήλο και εν μέρει το έμψυχο δυναμικό και πολύτιμους εξωτερικούς συνεργάτες για να υποστηρίξει την παραπάνω προσπάθεια, εν τούτοις για την ίδια, το κόστος που απαιτείται για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών και για την αποπεράτωση των εργασιών που απαιτούνται, παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Για το λόγο αυτό, στηρίζει μεγάλο μέρος των ελπίδων της, ότι οι προσπάθειές της θα μπορέσουν να ευοδωθούν, στην ουσιαστική υποστήριξη από την Κάριτας Ελλάς αλλά και άλλων οργανώσεων Κάριτας του εξωτερικού, καθώς και την ευαισθησία χορηγών που θα αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα μπορούσε αυτό να έχει για την τοπική κοινωνία. Η Αρχιεπισκοπή βεβαίως θα στηρίξει τις ενέργειες και τα αιτήματα της Κάριτας προς χρηματοδότηση και στο μέτρο του δυνατού, θα σταθεί και η ίδια αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσει να αναζητά και άλλους φορείς κρατικούς και μη για να αξιοποιήσει αυτό το ιστορικό συγκρότημα.

Τα μέλη του ΔΣ της Κάριτας ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν για να γίνει το πρώτο αυτό βήμα και ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο π. Νικόλαο, τους ιερείς μας και την Ουρσουλίνα μοναχή, αδελφή Θηρεσία για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. Με τη χάρη του Θεού και με την αρωγή όλων ευελπιστούμε να είμαστε σύντομα σε θέση να ενημερώσουμε για την έναρξη των πρώτων εργασιών.