ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ & ΚΑΡΙΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ & ΚΑΡΙΤΑΣ

Με αμοιβαία χαρά και ικανοποίηση τις πρώτες μέρες του Ιουνίου υπογράφηκε μεταξύ της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου και της Κάριτας Νάξου- Τήνου συμφωνητικό συνεργασίας. Η συνεργασία αφορά στην παραχώρηση τριών καθορισμένων κτιρίων που περιλαμβάνονται στην ιδιοκτησία της «Πρώην Μονής και Σχολής Ουρσουλινών» στα Λουτρά Τήνου, με σκοπό την αποκατάσταση και διαμόρφωσή τους, ώστε να αξιοποιηθούν υπέρ.