ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 2018

Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Χριστουγεννιάτικη
φιλανθρωπική εκδήλωση της τοπικής μας Κάριτας σε συνεργασία με το παιδικό χορευτικό τμήμα του
Συλλόγου Γυναικών Τήνου.