ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ
Ολοκληρώνοντας τη καλοκαιρινή περίοδο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιθυμούμε να ενημερώσουμε τα μέλη και τους φίλους της τοπικής Κάριτας για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου. Οι δράσεις κατά κύριο λόγο σχετίζονται με επισκέψεις και φιλοξενία ατόμων και ομάδων από το εξωτερικό ενώ παράλληλα με την αναφορά σε αυτές σημειώνονται και τα οφέλη που προέκυψαν. Αποτελεί γενική παραδοχή ότι οι διεθνείς επαφές βοηθούν τη τοπική μας Κάριτας να διευρύνει τους ορίζοντές της, να μοιραστεί προβληματισμούς και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία στο εξωτερικό.

 1. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ CUNEO
  Για ένα περίπου εικοσιτετράωρο (15-16 Ιουνίου 2018) βρέθηκε στη Τήνο πενταμελής αντιπροσωπεία της Ιταλικής Κάριτας Cuneo (Βόρεια Ιταλία). Για τρία από τα πέντε μέλη αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη στο νησί μας και επήλθε ως συνέχεια της επιθυμίας να τεθούν περισσότερο συγκεκριμένες βάσεις και στόχοι στη μεταξύ μας συνεργασία. Η ομάδα φιλοξενήθηκε με φροντίδα των πατέρων του «Ενσαρκωμένου Λόγου» στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής στην Ξινάρα. Παρά το ιδιαίτερα σύντομο της επίσκεψης, αυτή αποδείχθηκε αρκετά γόνιμη. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν ολοκληρωμένο και λειτουργικό το Κέντρο Ακρόασης εφόσον εκεί πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση εργασίας μας. Είναι γνωστό ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των αιτημάτων και παροχής βοήθειας που χρησιμοποιούμε όλες οι Κάριτας στην Ελλάδα αποτελεί μια χορηγία της Caritas Italiana η οποία επιπλέον διευκόλυνε με κάθε πρόσφορο τρόπο την μετάφρασή και προσαρμογή της στην ελληνική γλώσσα και περιβάλλον. Ως εκ τούτου βασικό – κοινό- εργαλείο πάνω στο οποίο περιστράφηκε η συνεργασία μας αποτέλεσε η σύγκριση των στατιστικών αποτελεσμάτων μεταξύ Κάριτας Cuneo και Κάριτας Νάξου – Τήνου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ομοιότητες σε αρκετά αποτελέσματα που αφορούν τη φτώχια παρά το γεγονός ότι το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η κάθε Κάριτας είναι αρκετά διαφορετικό. Η Κάριτας Cuneo διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και υλοποιεί διάφορα εξειδικευμένα προγράμματα και καμπάνιες που απαντούν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες. Με βάση αυτό το δεδομένο μετά και από την ιεραρχημένη παρουσίαση των αναγκών που καταγράφονται μέσω των αιτημάτων στο δικό μας Κέντρο Ακρόασης προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων που θα αφορούν τους πιο κρίσιμους τομείς και τις τοπικές μας ανάγκες. Στην αντιπροσωπία της Κάριτας Cuneo συμμετείχε αυτή τη φορά εκτός από τις δυο υπεύθυνες για τις διεθνείς επαφές, τους υπεύθυνους για τα προγράμματα «νεολαία και Εθελοντισμός» και ο διευθυντής του γραφείου για τα διεθνή προγράμματα της εν λόγω Κάριτας ο οποίος ανέφερε πως μια καλή πρόταση από μεριάς της τοπικής μας Κάριτας θεωρεί ότι θα τύγχανε θετικής ανταπόκρισης για χρηματοδότηση τόσο από τους υπεύθυνους της Κάριτας Cuneo όσο και από τους ιεράρχες της περιοχής τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη και καθιέρωση της μεταξύ μας επιθυμητής αδελφοποίησης.
 2. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΡΙΤΑΣ REGGIO CALABRIA
  Για διάστημα περίπου μια εβδομάδας (25 – 30 Ιουνίου 2018) φιλοξενήθηκε από τους πατέρες Ιησουίτες στο μοναστήρι στα Λουτρά δεκαμελής ομάδα προσκόπων με τους συνοδούς τους προερχόμενοι από τη περιοχή της Νότιας Ιταλίας. Οι πρόσκοποι βρέθηκαν στη Τήνο στα πλαίσια των συνεργασιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η Κάριτας Νάξου – Τήνου με ομάδες νέων εθελοντών από χώρες της Ευρώπης. Κατά τα προηγούμενα έτη έχουν έρθει επίσης πρόσκοποι από το Παρίσι (2015), από το Μιλάνο (2017) και φέτος από τη περιοχή του Reggio Calabria. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τρία χρόνια τώρα η ομώνυμη ιταλική Κάριτας Reggio Calabria – Bova έχει αδελφοποιηθεί με τη Κάριτας Νάξου – Τήνου με ευρύ πλαίσιο δράσεων και σταθερή συνεργασία. Πρωταρχικός στόχος των επισκέψεων είναι οι νέοι να προσφέρουν εθελοντικό έργο, έπειτα άλλος στόχος είναι να γνωριστούν με ομάδες νέων ΕΚΝΕ ή/και ομάδες προσκόπων και να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών και τέλος επιδιώκεται η γνωριμία με το μέρος που επισκέπτονται, με τον πολιτισμό και τον ντόπιο πληθυσμό. Επιπλέον ειδικό ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ομάδας αποτέλεσε η ανταλλαγή γνώσεων/εμπειριών πάνω στη χρήση της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας καθώς στην περιοχή τους όπως γνωρίζουμε υπάρχουν χωριά στα οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια ομιλούνταν τα Γκεκάνικα που είναι εξέλιξη των Ελληνικών που μιλούσαν στην Κάτω Ιταλία (Μεγάλη Ελλάδα) στα αρχαία χρόνια. Ειδικότερα το πρόγραμμα της ομάδας περιελάμβανε συμμετοχή και εμψύχωση της κατασκήνωσης στην Κιουρά, συνάμα γνωριμία και με μέλη της τοπικής καθολικής νεολαίας. Ένα πρωινό στους χώρους του προσκυνήματος της Παναγίας στο Βρυσί αφιερώθηκε σε δραστηριότητες με άτομα τρίτης ηλικίας, μέλη του ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ. Μια ολόκληρη μέρα η ομάδα εργάστηκε στη διαλογή και ταξινόμηση του ρουχισμού στο χώρο της Κάριτας στην Ξινάρα. Παράλληλα υπήρξε χρόνος για επίσκεψη στα μουσεία των Ουρσουλινών στα Λουτρά και Μαρμαροτεχνίας στο Πύργο. Τέλος το βράδυ της Παρασκευής 29 Ιουνίου συμμετείχαν στην πανηγυρική Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στον ενοριακό ναό της Ξινάρας και αφού δοκιμάστηκαν στο κτύπημα της καμπάνας έγιναν δεκτοί στη συνέχεια με φροντίδα των μελών του Συλλόγου Ξινάρας στα φιλόξενα σπίτια του χωριού για δείπνο και ανταλλαγή ευχών. Αυτή η εμπειρία των νέων στην Τήνο χαράχτηκε βαθιά μέσα τους και η απόδειξη είναι όχι μόνο τα λόγια με τα οποία την εξέφρασαν κατά την τελική αξιολόγηση αλλά και το πλήθος των φωτογραφιών και σκέψεων που ακόμα συνεχίζουν να αναρτούν στα κοινωνικά δίκτυα αναπολώντας τις μέρες εκείνες.
 3. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΧΗΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  Στις αρχές Ιουλίου και για διάστημα επτά ημερών (4 – 10 Ιουλίου 2018) σε συνεργασία με τον εφημέριο και τις εθελόντριες της Κάριτας στη Νάξο υλοποιήθηκε μια ιδέα/πρόταση των συνεργατών μας της Κάριτας Αθήνας για φιλοξενία μητέρας (χήρας) από την Παλαιστίνη με τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της. Η γυναίκα αυτή μετά από πολλές ταλαιπωρίες βρέθηκε στην Ελλάδα και έχει επίσημα αναγνωριστεί, όπως και τα ανήλικα παιδιά της, ως πρόσφυγας. Η οικογένεια διαμένει στην Αθήνα, τα παιδιά παρακολουθούν το σχολείο και στην ίδια έχει προσφερθεί εργασία σε κατάστημα εστίασης προκειμένου να μπορεί να αναθρέψει τα παιδιά και τον εαυτό της. Το αίτημα των συνεργατών μας από την Κάριτας Αθήνας οι οποίοι βοηθούν με πάρα πολλούς τρόπους την οικογένεια (υλικά βοηθήματα, βοήθεια στα σχολικά μαθήματα των παιδιών, νομική & ψυχολογική συμπαράσταση, διερμηνεία, κλπ.) ήταν να δοθεί δυνατότητα ολιγοήμερων διακοπών στην οικογένεια αντίστοιχων των ημερών άδειας της μητέρας. Η φιλοξενία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ξενώνα της Αρχιεπισκοπής στη Νάξο ενώ ο εφημέριος και οι εθελόντριες με χαρά πρόσφεραν πλέον των απαραιτήτων ώστε η παραμονή της οικογένειας να είναι ευχάριστη. Η πραγματοποίηση αυτής της δράσης ήταν μια καινούρια και πρωτότυπη πρωτοβουλία μέσω της οποίας προέκυψαν πολλά θετικά στοιχεία ενώ χρειάστηκε συνεργασία εθελοντών από διαφορετικές Κάριτας. Ορισμένες πρόσθετες εμπειρικές διαπιστώσεις οπωσδήποτε θα φανούν ωφέλιμες μελλοντικά εφόσον προκύψει / προταθεί ξανά ανάλογη δράση.
 4. ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΠΟ REGGIO CALABRIA
  Εκ νέου από την Κάριτας Reggio Calabria στις 10 Ιουλίου υποδεχτήκαμε στην Τήνο και φιλοξενήθηκαν για επτά μέρες δυο ιεροσπουδαστές αυτής της επαρχίας. Σκοπός του ταξιδιού ήταν η γνωριμία με το θρησκευτικό και κοινωνικό περιβάλλον της Τήνου και κατά συνέπεια η απόκτηση εμπειριών εκτός Ιταλίας. Οι δυο ιεροσπουδαστές φιλοξενήθηκαν από τον εφημέριο της ποιμαντικής ενότητας Στενής, στη Στενή, και εκείνος τους συνόδεψε στις καθημερινές τους επισκέψεις. Το πρόγραμμα των ημερών ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, περιελάβανε ξενάγηση σε τόπους θρησκευτικού ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως η Μονή Ουρσουλινών, το Πανελλήνιο Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας, το Μοναστήρι της Αγ. Πελαγίας, το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας κλπ. και γνωριμία με το έργο της τοπικής Κάριτας. Η σημαντικότερη παράμετρος όμως ήταν αυτή της επικοινωνίας με τους εφημερίους προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα το θρησκευτικό περιβάλλον της Τήνου. Στα πλαίσια αυτά επισκέφθηκαν σχεδόν όλες τις ποιμαντικές ενότητες της Τήνου και επικοινώνησαν με αρκετούς ιερείς. Ευτυχώς η γνώση της ιταλικής γλώσσας από τους ιερείς διευκόλυνε την άμεση επικοινωνία. Οι δύο ιεροσπουδαστές πριν αναχωρήσουν θέλησαν να αξιολογήσουν την εμπειρίας τους και να εκφράσουν τη βαθιά ευχαριστία τους προς την τοπική Κάριτας και όλους όσους φρόντισαν για τη διαμονή τους. Ήταν σπουδαίο να γνωρίσουν ένα τόσο ωραίο τόπο και τους ανθρώπους του και συνάμα όσα αποκόμισαν από τις συναντήσεις τους με τους ιερείς της τοπικής μας εκκλησίας αποτελούν γι’ αυτούς παρακαταθήκη και παράδειγμα για τα μελλοντικά τους βήματα. Για την εμπειρία τους στην Ελλάδα οι δυο ιεροσπουδαστές επιστρέφοντας στην Ιταλία έδωσαν συνέντευξη στην εφημερίδα της περιοχής τους