ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ Ολοκληρώνοντας τη καλοκαιρινή περίοδο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιθυμούμε να ενημερώσουμε τα μέλη και τους φίλους της τοπικής Κάριτας για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου. Οι δράσεις κατά κύριο λόγο σχετίζονται με επισκέψεις και φιλοξενία ατόμων και ομάδων από το εξωτερικό ενώ παράλληλα.