ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ

Εθελοντική συνεργασία κ. Τριανταφύλλου με την Κάριτας”

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Νάξου – Τήνου κατά τη τελευταία συνεδρίασή του την Παρασκευή 15 Ιουνίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό ( άρθρο 3, § 2δ, περί ειδικών επιστημονικών συνεργατών και § 2κ, περί εθελοντισμού) ενημερώνει για τη λήψη απόφασης συνεργασίας – σε εθελοντική βάση – με τον καθηγητή νευρολογίας κ. Τριανταφύλλου Νικόλαο..