ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ

Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος “Αγαπώ και Προσφέρω”

Το πρόγραμμα «Αγαπώ και προσφέρω» υλοποιήθηκε τη διετία 2016 – 2017 και εκτός ορισμένων λειτουργικών ή μη προβλέψιμων εκτάκτων εξόδων χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο η τοπική μας Κάριτας εκ νέου ευχαριστεί μέσω του παρόντος όπως και δημόσια έχει πράξει σε κατάλληλες ευκαιρίες στα όρια της ευθύνης δράσης της. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν αποτέλεσμα σύνθεσης των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που δημιούργησε για το σκοπό αυτό η Κάριτας Ελλάς αλλά και από διαλογική συζήτηση του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους λειτουργούς της τοπικής Κάριτας οι οποίοι σχετίστηκαν με την υλοποίηση του προγράμματος είναι 14 εκ των τριών νησιών Τήνου, Άνδρου, Νάξου όπου και πραγματοποιήθηκε η δράση.

Ειδικότερα, από Τήνο

1. Μελανίτη Μαρία, σύμβουλος ψυχικής υγείας, υπεύθυνη λειτουργίας του Κέντρου Ακρόασης – Συμβουλευτικού Σταθμού της τοπικής Κάριτας με έδρα την Τήνο

2. Δελατόλας Αντώνης, Πρόεδρος του ΔΣ της τοπικής Κάριτας

3. Ζαλώνη Κούλα, Αντιπρόεδρος του ΔΣ

4. Απέργη Λαμπρινή, Γραμματέας του ΔΣ

5. Παλαμάρη Αιμιλία, Ταμίας του ΔΣ

6. Φωσκόλου Στέλλα, ειδική γραμματέας του ΔΣ

7. Ψάλτης Ιωάννης, Μέλλος του ΔΣ

8. Απέργη Μαρία, Μέλλος του ΔΣ από Άνδρο

Διαβάστε αναλυτικά