ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ

Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος “Αγαπώ και Προσφέρω”

Το πρόγραμμα «Αγαπώ και προσφέρω» υλοποιήθηκε τη διετία 2016 – 2017 και εκτός ορισμένων λειτουργικών ή μη προβλέψιμων εκτάκτων εξόδων χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο η τοπική μας Κάριτας εκ νέου ευχαριστεί μέσω του παρόντος όπως και δημόσια έχει πράξει σε κατάλληλες ευκαιρίες στα όρια της ευθύνης δράσης της. Τα στοιχεία.